Thursday, March 12, 2009

Misamaki ya Magufuli


Hizi ni sehemu ya samaki (zaidi ya tani 70) zilizokamatwa kwenye meli jini la samaki...wadau wanasema badala ya kupelekwa mahakamani kama kilelezo zingemwagwa feri wananchi wakajipatia vitamini

No comments:

Post a Comment