Thursday, November 04, 2010

AHADI: Tunayomdai Mshindi

Ahadi za Kikwete:

 1. Kujenga reli mpya kutoka Dar es Salaam mpaka mikoa ya Kanda ya ziwa-Nzega, Tabora
 2. Mkoa wa Tanga kuwa Jiji la Viwanda- Tanga mjini
 3. Tabora kutumia maji ya Ziwa Victoria-Igunga
 4. Kulipa madeni ya chama cha Ushirika mkoa wa Shinyanga (SHIRECU)- Shinyanga
 5. Kumaliza migogoro ya Ardhi nchini- Dodoma
 6. Wakulima kuacha kutumia jembe la mkono-Dodoma mjini
 7. Kuwapatia trekta wakulima -Kata ya Mrijo, Dodoma
 8. Wananchi kutoondolewa kwenye Ranchi ya Misenyi-Kagera
 9. Kujenga Uwanja wa Ndege Misenyi-Kagera
 10. Kupanua Uwanja wa Ndege Bukoba-Bukoba Mjini
 11. Kujenga uwanja wa ndege mkubwa Kigoma - Kigoma Mjini
 12. Mtukula kupatiwa umeme kutoka Uganda- Kagera
 13. Mikoa ya Kagera, Kigoma, Lindi, Rukwa na Ruvuma kuunganishwa katika gridi ya taifa ya umeme- Kagera
 14. Kuimarisha Takukuru kwa miaka mitatu-Kagera
 15. Hukumu kwa waliopatikana na hati ya kuua albino- Mbeya
 16. Kununua meli kubwa kuliko MV Bukoba-Kagera
 17. Kuanzisha benki ndogondogo kwa ajili ya wajasiriamali
 18. Serikali kuvisaidia vyama vya ushirika-Mwanza
 19. Kuimarisha usalama Ziwa Victoria na Ziwa Tanganyika kwa kupeleka kikosi maalum chenye vifaa kupambana na wahalifu-Mwanza
 20. Wilaya ya Geita kuwa hadhi ya mkoa Januari mwakani- Geita
 21. Kulinda muungano kwa nguvu zote-Pemba
 22. Kuwajengea nyumba waathirika wa mafuriko Kilosa-Morogoro
 23. Kununua meli mpya kubwa Ziwa Nyasa-Mbeya mjini
 24. Kujenga bandari Kasanga –Rukwa
 25. Kumaliza tatizo la walimu miaka mitano ijayo - Songea
 26. Kufufua mgodi wa makaa ya mawe Kiwira -Mbeya
 27. Kuzuia hatari ya kisiwa cha Pangani kuzama- Tanga
 28. Kununua bajaji 400 kwa ajili ya kubeba wajawazito hasa vijijini- Iringa
 29. Kujenga barabara yenye kiwango cha lami kutoka Same mpaka Kisiwani –Kihurio na kuiunganisha na barabara kuu ya Moshi -Dar es salaam- Same mkoani Kilimanjaro
 30. Kumaliza tatizo la maji katika wilaya ya Same-Same Mjini
 31. Kuboresha barabara za Igunga -Tabora
 32. Kusambaza walimu 16,000 katika shule za sekondari zenye upungufu makubwa wa walimu- Kisesa Magu
 33. Kununua vyandarua viwili kwa kila kaya- Mbeya Mjini
 34. Kuzipandisha hadhi hospitali maalumu saba nchini kuwa za rufaa ili kuipunguzia mzigo Hospitali ya Taifa ya Muhimbili (MHN)-Hydom Manyara
 35. Kulinda amani nchini kwa kuzuia chokochoko za kidini, kikabila na kisiasa- Musoma
 36. Kulinda haki za walemavu- Makete
 37. Kujenga baabara ya Njombe- Makete kwa kiwango cha lami,urefu wa kilomita 109- Iringa mjini
 38. Kujenga barabara Musoma–Mto wa Mbu Arusha-Arusha
 39. Kuanzisha jimbo la Ulyankulu- Shinyanga Mjini
 40. Kujenga barabara ya lami Manyoni-Kigoma– Kaliua,Tabora
 41. Kukarabati barabara ya Arusha Moshi-Arusha Mjini
 42. Kuboresha barabara ya Handeni, Kondoa,mpaka Singida-Dodoma
 43. Kuwafidia wanakijiji ng’ombe waliopotea wakati wa ukame mwaka 2009- Longido 45.Vijiji vyote vilivyoko kilomita 15 kutoka kwenye bomba kuu la mradi mkuu wa maji wa Ziwa Victoria-Shinyanga-Kahama kuunganishiwa maji - Shinyanga
 44. Tatizo la umeme kufikia kikomo Novemba mwaka huu mkoani Arusha –Arusha mjini
 45. Kukopesha wavuvi zana za kilimo-Busekera, Wilaya ya Musoma, .
 46. Kuwapatia maji wakazi wa Wilaya ya Longido- Longido
 47. Kujenga barabara ya lami kupitia pembezoni mwa Hifadhi ya Taifa ya Seregenti – Ngorongoro
 48. Utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya kilimo kuwasaidia wafugaji kuweza kupata na kutunza mifugo yao vizuri- Mbulu mkoani Manyara
 49. Kusambaza maji nchi nzima-Babati vijijini
 50. Kusambaza umeme, utoaji wa huduma za afya, na uboreshaji wa kilimo cha umwagiliaji na utoaji ruzuku kwa wakulima. mwaka 2010-2015-Babati vijijini Kuongeza mara tatu idadi ya wananchi wanaonufaika na ruzuku ya pembejeo za kilimo kwa mfumo wa vocha.-Iringa
 51. Kuhakikisha Isimani inapata maji ya uhakika- Iringa
 52. Kuiwekea lami barabara inayokwenda katika Hifadhi ya Taifa ya Ruaha, ambayo ndiyo hifadhi kubwa kuliko zote Tanzania-Iringa
 53. Kulinda usalama wa wananchi kwa ujumla ili kudumisha amani na sifa ya nchi-Ifunda
 54. Kutokomeza malaria 2015-Bunda,mkoa wa Mara
 55. Kuwapa wanawake nafasi zaidi-Kilolo ,Iringa
 56. Kuisadia Zanzibar kuendeleza miradi mbalimbali ya kijamii-Kibandamaiti Mjini Zanzibar
 57. Kuipandisha hadhi hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar kuwa ya rufaa-Kibandamaiti mjini Zanzibar
 58. Kuisaidia Zanzibar kila panapohitajika msaada-Kibandamaiti
 59. Serikali kujenga upya bandari ya Mbambabay-Ruvuma
 60. Ununuzi wa Meli mpya yenye uwezo wa kubeba tani 400-Mbambabay Ruvuma
 61. Kufufua chama kikuu cha ushirika cha wakulima wa Mbinga(MBICU) –Ruvuma
 62. Ahadi Rais wa Marekani Barack Obama kuimwagia misaada Tanzania –Ruvuma
 63. Ahadi hakutakuwa na umwagaji wa damu baada ya uchaguzi-Dar es Salaam
 64. Mtwara kuwa mji wa Viwanda –Mtwara
 65. Ahadi ujenzi wa kwanda cha dawa ya kuua viluilui vya mbu-Kibaha
 66. Hospitali ya Tumbi kuwa ya mkoa-Kibaha
 67. Halmashauri ya manispaa ya Kibaha kutenga eneo maalumu la viwanda -Kibaha

Ahadi za Dk Slaa:
 1. Kujenga nchi isiyo na ufisadi
 2. Kurejesha maadili ya taifa, utumishi wa umma
 3. Kuanza mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100
 4. Kufufua Tanganyika ili irejee mezani kujadili muungano na Zanzibar
 5. Kufufua uchumi wa nchi kwa kutumia rasilimali zilizopo
 6. Kukata asilimia 20 ya mshahara wa rais
 7. Kupunguza mishahara ya wabunge kwa asilimia 15
 8. Kuweka Mwenge wa Uhuru Jumba la Makumbusho
 9. Kutoa huduma bora za afya bure
 10. Kutoa elimu bure chekechea hadi kidato cha Sita (elimu ya lazima)
 11. Kufuta kodi ya vifaa vya ujenzi
 12. Kuwalipa wazee wa EAC fedha zao ndani ya siku 100
 13. Kuwalipa wanaoidai DECI
 14. Kubana matuzi ya serikali
 15. Kupunguza ukubwa wa serikali (Mawaziri 15, manaibu watano)

Ahadi za Profesa Lipumba

 1. Elimu ya bure kuanzia msingi hadi chuo kikuu
 2. Kubana matumizi kwa kupunguza ukubwa wa baraza la mawaziri
 3. Kuunda serikali shirikishi
 4. Kusimamia rasilimali
 5. Kuimarisha miundombinu
 6. Kusimamia na kuboresha afya
 7. Kuboresha kilimo, viwanda na uwekezaji
 8. Kurudisha chakula cha bure mahospitalini

No comments:

Post a Comment